Telefonický kontakt

Objednávka opravy, alebo servisu poškodeného zariadenia

Nemôžete k nám prísť osobne? Pošlite nám svoje poškodené zariadenie poštou, alebo využite nášho kuriéra, ktorý zariadenie vyzdvihne priamo u vás doma ( cena za službu je 8€ s DPH ). Opravené zariadenie vám odošleme kuriérom späť zdarma.

Cenník služieb pre servis cez kuriéra ( pri oprave zariadenia diagnostika nebude účtovaná ):
- vyzdvihnutie zariadenia na servis prostredníctvom kuriéra: 8€ s DPH
- diagnostika smartphone: 10€ s DPH
- diagnostika notebook: 15€ s DPH

Odoslanie zariadenia na servis poštou:

Dôkladne zabalené zariadenia spolu s vyplneným sprievodným listom nám zašlite na adresu:

Itcomplet, s.r.o.
Mláka 3/4
029 01 NámestovoOnline objednávka kuriéra pre vyzdvihnutie zariadenia u vás doma:Invalid Input
IČO obsahuje chybné znaky
Chybné zadaná hodnota
Zadajte Vaše meno.
Chybne zadaná mailová adresa
Chybné číslo.
Uveďte adresu.
Chybné PSČ
Chyba
Invalid Input
Invalid Input
Chyba
Chyba
Prosíme, opíšte problém ktorý máte so zariadením.

Zákazník odoslaním objednávky vyslovuje súhlas so začatím poskytovania Služby pred uplynutím štrnásť (14) dňovej lehoty na odstúpenie od Zmluvy. Zákazník berie na vedomie, že udelením tohto súhlasu stráca po úplnom poskytnutí Služby právo na odstúpenie od Zmluvy. Zákazník berie na vedomie, že v prípade neudelenia tohto súhlasu, mu dodávateľ začne poskytovať Služby až uplynutím šestnásteho (16.) dňa od uzatvorenia Zmluvy.

V nadväznosti na poskytnutie súhlasu so začatím poskytovania Služby, ktoré sú predmetom Zmluvy, pred uplynutím lehoty na odstúpenie od Zmluvy, zákazník berie na vedomie, že v prípade odstúpenia od Zmluvy je povinný dodávateľovi uhradiť cenu za skutočne poskytnutú Službu odo dňa uzatvorenia Zmluvy do dňa doručenia oznámenia o odstúpení zákazníka dodávateľovi.

Ak nesúhlasíte so začatím poskytovania služby nemôžete vykonať objednávku.
Ak nesúhlasíte so spracovaním osobných údajov nemôžete vykonať objednávku.
Ak nesúhlasíte s VOP nemôžete vykonať objednávku.

 Overenie stavu opravy 

Servisné oddelenie

 info@itcomplet.sk
 +421 43 202 13 58

Obchodné oddelenie

 obchod@itcomplet.sk
 +421 43 202 13 59

 Pracovné dni:
8:00 - 12:00 | 13:00 - 17:00